Търговски системи

Комплексни търговски системи Елком Сервиз“ ООД е представител на лидерите в сферата на търговските системи, а именно Мистрал и Микроинвест. Благодарение на опитът ни и широкия спектър на нашите услуги, предлагаме изграждане на компютърни системи за търговски обекти, заведения за хранене и развлечение, хотели.

microinvestlogomistrallogo