Търговски и счетоводен софтуер Microinvest

1 Microinvest Делта Pro                             232 лв.
2 Microinvest ТРЗ и ЛС Pro                             232 лв.
3 Microinvest Invoice Pro                                –   лв.
4 Microinvest Делта                                –   лв.
5 Microinvest ТРЗ и ЛС                                –   лв.
6 Microinvest Invoice                                –   лв.
7 Microinvest Темпомат for Android                                –   лв.
8 Microinvest FormScript                                –   лв.
9 Microinvest Value                                –   лв.
10 Microinvest Control                                –   лв.
11 Microinvest Прима                                –   лв.
12 Microinvest Склад Pro                             232 лв.
13 Microinvest Склад Pro Light                             232 лв.
14 Microinvest Склад Pro Mobile                             232 лв.
15 Microinvest Склад Pro Web                             232 лв.
16 Microinvest FastPOS                               16 лв.
17 Microinvest Restaurant                               16 лв.
18 Microinvest Waiter Assistant за Android                                –   лв.
19 Microinvest Warehouse Open                                –   лв.
20 Microinvest Баркод Принтер Pro                             115 лв.
21 Microinvest Хотел Pro                                –   лв.
22 Microinvest Склад                                –   лв.
23 Microinvest Коктейл                                –   лв.
24 Microinvest Коктейл Mobile                             232 лв.
25 Microinvest Касов сървър                                –   лв.
26 Microinvest Билярд Pro                             232 лв.
27 Microinvest Организатор                                –   лв.
28 Microinvest Осигурителна каса                             702 лв.
29 Microinvest Static                                –   лв.
30 Microinvest Архиватор Pro                               68 лв.
31 Microinvest Order Assistant for Android                               16 лв.
32 Microinvest Order Assistant                                –   лв.
33 Microinvest Serial Driver                                –   лв.
34 Microinvest DataCollector for Android                               16 лв.
35 Microinvest Склад Pro Data Collector                             115 лв.
36 Microinvest Data Collector                                –   лв.
37 Microinvest Utility Center                             467 лв.
38 Microinvest Електронен магазин                             702 лв.
39 Microinvest Cyber Cafe                             232 лв.
40 Microinvest GPS Tracker                             702 лв.
41 Microinvest Валидатор                                –   лв.
42 Microinvest eMenu Pro                             467 лв.
43 Microinvest Entry Pro                             467 лв.
44 Microinvest Feedback                               16 лв.
45 Microinvest Склад Pro Phone                                –   лв.
46 Microinvest Склад Pro Phone Manager                             232 лв.

Всички посочени цени са с включен ДДС!

 

 • Всяка една от програмите може да се закупи поотделно.
 • Две или повече промоции (отстъпки) не са валидни за една и съща сделка.
 • При закупуване на продукт/и от фирмата, се ползва една безплатна актуализация без ограничение във времето (не важи за продукти, участващи в промоции).
 • Клиентът получава код за безплатна първоначална актуализация (не важи за продукти, участващи в промоции)  в момента на покупка на продукт/и от фирмата и сам носи отговорност за неговото правилно съхраняване и използване.
 • При загубен код за актуализация или некоректно му въвеждане, същият се счита за използван.
 • Първоначалната безплатната актуализация (не важи за продукти, участващи в промоции) не се предоставя по телефона! Използва се само електронна технология за генериране и въвеждане.
 • Правото на безплатна актуализация (не важи за продукти, участващи в промоции) имат клиенти, използващи хардуерен ключ и с осигурена Интернет връзка на компютъра, на който са инсталирани програмите.
 • При трикратно неправилно въвеждане на лицензионен код в полето за регистрация на продукт наMicroinvest, същото става неактивно и е необходима намеса на представител на фирмата за възстановяване на достъпа до програмата според ценовата листа на фирмата.
 • В промоционалния период от 15 юли до 15 септември клиентите получават 30% ↓ отстъпка от стойността на всички актуализации.
 • За върховия период от 15 януари до 15 март всички актуализации се оскъпяват с 30% ↑.
 • Цената за пререгистрация на продуктите е 9.90 EUR за всеки отделен компютър, независимо от броя на продуктите, които се използват на него. Настоящата тарифа важи за всички клиенти, които използват софтуерно лицензиране и не се прилага при използване на хардуерен лиценз с USB ключ.
 • При загуба на физически USB ключ и/или хардуерно устройство с инсталиран софтуер, се губи и самият лиценз на продуктите. В този случай те се заплащат отново по ценовата листа на Microinvest.
 • При преминаване от софтуерна регистрация към хардуерен лиценз с USB ключ е дължима такса за пререгистрация.
 • Таксата за пререгистрация отпада, когато клиентът заплати актуализация на всички продукти на дадения компютър при тази пререгистрация.
 • Лицензионната такса за ползване на сървърна база данни (MSDE, MySQL, MS SQL) на MicroinvestСклад Pro се дължи еднократно от юридическото/физическото лице, закупило един или повече лицензи за складовия софтуер. Лицензионната такса може да бъде променяна в последствие на различна от първоначално заплатената. Ако променената цена надвишава първоначалната такса, същата следва да се доплати от клиента, при непроменена стойност – не се дължи допълнителна такса, а при по-ниска такса – разликата в стойността не се възстановява.
 • Microinvest препоръчва използване на последните версии на софтуерните продукти, достъпни на сайта на компанията. По този начин се гарантира надеждна работа и използването всички актуални функции. За да осигури максимална удовлетвореност и защита на данни на своите клиенти,Microinvest не се ангажира с предоставяне на стари версии на програмите.