Цени на сервизни услуги

Услуга Стандартна поръчка
1 Инсталиране на Windows 7/Vista/XP/2000 (със софтуер на клиента) 24,00 лв
2 Инсталиране на Офис пакет 12,00 лв
3 Инсталиране на Linux 30,00 лв
4 Инсталиране на драйвер (със софтуер на клиента) 6,00 лв
5 Инсталиране на драйвер (със софтуер на Елком) 12,00 лв
6 Инсталиране на друг софтуер 12,00 лв
7 Инсталиране на антивирусна система 12,00 лв
8 Инсталиране на електронен подпис 24,00 лв
9 Смяна на език на Windows 12,00 лв
10 Инсталиране, тестване и настройка на компонент 12,00 лв
11 Инсталиране на Router (закупен от Елком) 6,00 лв
12 Инсталиране на Router (закупен от друго място) 12,00 лв
13 Смяна на вентилатор 7,20 лв
14 Диагностика на настолен компютър(ПРИ ОТКАЗАН РЕМОНТ) 12,00 лв
15 Диагностика на мобилен компютър (ПРИ ОТКАЗАН РЕМОНТ) 30,00 лв
16 Почистване на вируси от компютър 24,00 лв
17 Настройка на мрежа за 1 компютър 12,00 лв
18 Разделяне на диск и форматиране 12,00 лв
19 Настройка на BIOS 12,00 лв
20 Ъпдейт на BIOS 12,00 лв
21 Възстановяване на изтрита информация 36,00 лв
22 Смяна на кондензатори на дънна платка (за 1 брой, до 10 броя) 3,60 лв
23 Смяна на кондензатори на дънна платка(за 1 брой, над 10 броя) 2,40 лв
24 Запис на CD-ROM/DVD-ROM 2,40 лв
25 Почистване на настолен компютър (профилактика) в сервиза 12,00 лв
26 Почистване на настолен компютър (профилактика) при клиента 18,00 лв
27 Почистване на мобилен компютър (профилактика) 24,00 лв
28 Изработване на мрежови кабел* 3,60 лв
29 Полагане на UTP по стена (на метър)* 0,60 лв
30 Полагане на PVC канал (на линеен метър)* 1,80 лв
*Цената на кабела/канала се калкулира отделно
29 Диагностика на принтер(ПРИ ОТКАЗАН РЕМОНТ) 6,00 лв
30 Диагностика на мултифункционално устройство(ПРИ ОТКАЗАН РЕМОНТ) 12,00 лв
31 Профилактика на принтер А4 18,00 лв
32 Профилактика на принтер А3 24,00 лв
33 Диагностика на цветен лазерен принтер(ПРИ ОТКАЗАН РЕМОНТ) 12,00 лв
34 Профилактика на цветен лазерен притер 24,00 лв
35 Ремонт на цветен лазерен принтер 36,00 лв
36 Ремонт на принтер А4 30,00 лв
37 Ремонт на принтер А3 48,00 лв
38 Смяна на консумативи, НЕ закупени от Елком 6,00 лв
39 Първоначално пускане на принтер/скенер, НЕ закупен от Елком 12,00 лв
40 Първоначално пускане на копирна машина, НЕ закупена от Елком 18,00 лв
41 Диагностика на копирна машина(ПРИ ОТКАЗАН РЕМОНТ) 18,00 лв
42 Ремонт на копирна машина А4 24,00 лв
43 Ремонт на копирна машина А3 36,00 лв
44 Профилактика на копирна машина А4 24,00 лв
45 Профилактика на копирна машина А3 36,00 лв
46 Диагностика на TFT/LCD монитор(ПРИ ОТКАЗАН РЕМОНТ) 18,00 лв
47 Ремонт на TFT/LCD монитор 15″-19″ 54,00 лв
48 Ремонт на TFT/LCD монитор 20″-24″ 66,00 лв
Отдаване под наем (за 1 месец)
49 Лазерен принтер (консумативът се калкулира отделно) 28,80 лв
50 Матричен принтер 12,00 лв
51 Копирна машина А4, А3 60 лв. + 2 ст./копие
Посещение при клиент
52 В рамките на гр. Кюстендил(труда се калкулира отделно) 6,00 лв
53 Извън рамките на гр. Кюстендил(труда се калкулира отделно) 6 лв. + 0,5 лв./км.

Всички посочени цени са с включен ДДС!